[Video] TT-Huế: Ban Hoằng pháp TƯ đến thăm và trao 200 phần quà cho đồng bào dân tộc huyện A Lưới

3